Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów

Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027(zamówienie opcjonalne).

 

UWAGA !

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert jest jawne iprzeprowadzone będzie zarówno w siedzibie jaki i poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem:

"Link do transmisji - kliknij Tu"

Pliki do pobrania