logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

grudzień 2014

grudzień 2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2015. 

Oferty prosimy przesyłać do 29 grudnia 2014 r. do końca dnia, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik nr 1 do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie. 

Pełna wersja zaproszenia do składania oferty - pobierz (.pdf)

Projekt umowy załącznik nr 1 - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013’ (dalej programu), reprezentowany przez jednostkę budżetową Centrum Projektów Europejskich, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na pisaniu i redagowaniu tekstów o charakterze publicystycznym w języku polskim. 

Dokumenty aplikacyjne (formularz ofertowy, wykonane zadanie próbne oraz życiorys zawodowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 21 grudnia 2014 do godziny 20:00 (CET)

 

W załączeniu – Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału (plik PDF) - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia - wzór formularza ofertowego - pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia – zadanie próbne (próbny tekst należy dostarczyć wraz z formularzem ofertowym) – pobierz (.doc)

3. Zał. nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) - pobierz (.doc)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia na temat wykorzystania modeli biznesowych w procesie preinkubacji przedsiębiorczej, w tym planowania działalności gospodarczej (Business Model Canvas) oraz planowania kariery zawodowej (Model biznesowy Ty) dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 22 grudnia 2014 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

Zaproszenie do składania ofert - pełna wersja - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) pobierz (.pdf), 

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy) pobierz (.doc)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na sukcesywne świadczenie usług polegających na odbiorze, przewozie i dostarczaniu przesyłek w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa realizowane od dnia podpisania umowy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31.12.2015 r.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 19 grudnia 2014 r.  do godziny 8:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ewa.smolik@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert (wersja pełna) - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do zaproszenia - pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 2 do zaproszenia - pobierz (.doc)

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REDAKCJI MERYTORYCZNEJ I KOREKTY PO SKŁADZIE

W związku z unieważnieniem postępowania na świadczenie usług redakcji merytorycznej i korekty po składzie tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2015 Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich odwołuje zaproszenie do składania ofert na ww. usługi. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - postępowanie unieważnione

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2015. 

Oferty prosimy przesyłać do 16 grudnia 2014 r. do końca dnia, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik nr 1 do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Załącznik nr 1 - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami.

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

Pełna wersja zaproszenia do składania ofert - pobierz (.pdf)

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

 

Oferty prosimy przesyłać do końca dnia 5 grudnia 2014 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

Zaproszenie do składania ofert (wersja pełna) - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia - pobierz (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia), 

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia - pobierz (.doc) (Formularz ofertowy).

Opublikowano przez: Administrator

Zmiany treści (2)

Zmiany treści

 • przez:

  Administrator

  Data:

  30.01.2019

 • przez:

  Administrator

  Data:

  04.02.2019