logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

maj 2013 - styczeń 2014

maj 2013 - styczeń 2014

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

 

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych – pełen kolor) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych, a także wykonanie tabliczek grawerowanych laserowo w laminacie grawerskim o wymiarach 30 x 10 cm oraz 30 x 20 cm, numerków na drzwi o wymiarach 7 x 7 cm (tworzywo plexi z szarym wypełnieniem) oraz tabliczki przydrzwiowej o wymiarach 14 x 14 cm (tworzywo - dwie tafle przezroczystej plexi gr. 3 mm, montowana na 4 dystanserach wykonanych ze stali nierdzewnej). 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.doc)

Odpowiedź na pytania - pobierz (.doc)

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl
 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem

Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl)

  

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.doc)

 

 

 

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 31 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem

Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2014. 

Oferty prosimy przesyłać do 27 grudnia 2013 r. do końca dnia, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik nr 1 do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie. 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

Załącznik nr 1 do zaproszenia - pobierz plik (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

zaproszenie do składania ofert - pobierz (.doc)

zaproszenie do składania ofert (poprawione) - pobierz (.doc)

odpowiedzi na pytania - pobierz (.pdf)

odpowiedzi na pytania 2 pobierz (.pdf)

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl


W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).


Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zaproszenie do składania ofert dostawę prenumeraty prasy dla komórek organizacyjnych 
 

 

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

zaproszenie do składania ofert - pobierz (.doc)

 

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl


W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).


Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wody dla komórek organizacyjnych

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

zaproszenie do składania ofert - pobierz (.doc)

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl


W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).


Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zaproszenie do składania ofert / ?????? ???????????

Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 uprzejmie zaprasza zainteresowanych do przesłania oferty, zgodnie z podanymi w pliku wymaganiami i kryteriami oceny:

zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.doc)

?????? ??????????? - ??????? ???? (.doc)

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 18 listopada 2013.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

????????? (CV ? ???????? ???????????) ?????????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????andrzej.slodki@cpe.gov.pl ?? ??????? 18 ?????? 2013.

 

??????????? ????????? ??????? ?? ????? ???????????.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

projekt umowy + protokół - pobierz plik (.doc)

formularz ofertowy - pobierz plik (.doc)

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 15.11.2013 do godz. 12:00 na adres: ssierpinska@plsk.eu

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT PL-SK 2007-2013 – panią Sabiną Sierpińską (email:ssierpinska@plsk.eu)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 zaprasza specjalistów zajmujących się analizą konkurencyjności miejsc  do składania ofert na obsługę konferencji Programu w charakterze konsultanta oraz moderatora dyskusji panelowej.

zapytanie ofertowe - pobierz plik (.doc)

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 8 listopada 2013. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert / ?????? ???????????

Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 uprzejmie zaprasza zainteresowanych do przesłania oferty, zgodnie z podanymi w pliku wymaganiami i kryteriami oceny:

zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

?????? ??????????? - ??????? ???? (.pdf)

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 5 listopada 2013.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

????????? (CV ? ???????? ???????????) ?????????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????andrzej.slodki@cpe.gov.pl ?? ??????? 5 ?????? 2013.

??????????? ????????? ??????? ?? ????? ???????????.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich - Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich uprzejmie zaprasza zainteresowanych do przesłania oferty, zgodnie z podanymi w pliku wymaganiami i kryteriami oceny:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.doc)

Przedmiotem zamówienia jest poprowadzenie spotkania informacyjnego w kawiarni w centrum Warszawy w formule rozmowy prowadzącego z kilkoma gośćmi – przedstawicielami beneficjentów funduszy europejskich lub osobami zajmującymi się tymi zagadnieniami.

Propozycje ofertowe należy przesyłać do dnia 10 października 2013 r. do godz. 15:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przebudowę powierzchni biurowej  w siedzibie CPE przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie, zgodnie z podanymi w pliku wymaganiami i kryteriami oceny:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Projekt umowy - Przebudowa pow. CPE - pobierz (.pdf)

Plan zmian powierzchni - Przebudowa pow. CPE - pobierz (.pdf)

Odpowiedzi na pytania - pobierz (.pdf)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa powierzchni biurowej wynajmowanej przez CPE w biurowcu Horizon Plaza przy ul. Domaniewskiej 39 A (III piętro) w Warszawie, zgodnie z planem zmian, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Osobą upoważnioną do kontaktów za strony Centrum Projektów Europejskich jest pracownik Wydziału Administracji p. Andrzej Markowski

e-mail: andrzej.markowski@cpe.gov.pl , tel.: 22 378 31 08

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39 A (III piętro) w Warszawie do dnia 15 października 2013 r. do godz. 12.00

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w Zielonej Górze ”.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych  dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w Zielonej Górze zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

1. Wymagania dotyczące zamówienia:

• Czas realizacji zamówienia maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

• Dostawa mebli do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z siedzibą przy ul. Kościelnej 2 w Zielonej Górze.

• Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy od daty ich dostarczenia.

• Okucia muszą spełniać wymogi określone w normie PN-90/M-77620, PN-92/M-77621 oraz muszą zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.12.1998 r. (Dz. U. nr 148, poz. 973).

• Wykonawca posiada certyfikat norm jakości dot. produktów meblowych zgodny z normą ISO 9001 i TÜV.

• Oferowane meble muszą spełniać wymagania określone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-06000-2:1998.

• Elementy ruchome (półki) muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1727:2001, PN-EN 1727:2001/Ap1:2002.

• Powierzchnia płyty wiórowej musi wykazywać odporność na ścieranie określoną według normy PN-EN 438-2.

• Zastosowana płyta wiórowa musi spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999, wymagania według normy PN-D-97013:1999, DIN 68765 oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

• Do oferty Wykonawca załączy zdjęcia oraz rysunki techniczne oferowanych mebli biurowych i gabinetowych oraz próbki materiałów, z których meble będą wykonane.

• Przy składaniu ofert należy podać kontakt (adres, telefon) do zakładów produkcyjnych, gdzie będą ewentualnie produkowane meble objęte przedmiotem zamówienia.

• Kolor okleiny poszczególnych części zamówienia musi być stylistycznie zgodny z meblami będącymi na wyposażeniu Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Ostateczny wybór koloru mebli musi zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego w Zielonej Górze 

p. Sylwią Pędzińską – Kierownik WST PL-BB.

• W przypadku dostarczenia mebli niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić reklamowane meble na nowe, zgodne z wymogami Zamawiającego.

• Prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru zamówienia ma być dostarczona do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni od daty dostarczenia faktury.

• Wykonawca nie może powierzyć montażu mebli podwykonawcy. 

2.Składowe oferty oraz kryteria oceny ofert:

W formularzu ofertowym Wykonawca wyceni poszczególne pozycje (wartość brutto) w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena obowiązuje w całym okresie ważności umowy.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena - 100 %

 

• Cena całkowita brutto zamówienia – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów (maksymalnie 100).

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 6 września 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

Zaproszenie do składania ofert + formularz ofertowy - pobierz plik (.doc)

Projekt umowy - pobierz plik (.doc)

Załącznik nr 1 - pobierz plik (.doc)

 

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami i kryteriami oceny:

Przedmiot zamówienia:  druk kalendarzy dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym.

Projekt umowy - pobierz plik (.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik (.pdf)

Formularz ofertowy - pobierz plik (.doc)

 

Informuję, iż łączny czas realizacji zamówienia wynosić powinien 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu podpisania umowy. Projekt przedmiotowego dokumentu znajduje się w załączeniu.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert do 6 września 2013 do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: abaluszek@plbb.eu 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt (nr tel. 68 325 65 61).

Informuję, iż akceptowaną formą płatności jest faktura VAT przelewowa (21 dni). 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, 

w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

1. Wymagania dotyczące zamówienia

Nazwa

Ilość

HP Pro All-in-One 3520 (H4M52EA)

1

HP ProBook 4340s (H4R47EA)

1

Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL - Licencja Attach PKC

2

Drukarka HP LaserJet P3015dn

2

HP CE255X czarny toner (12 500 stron)

4

Drukarka Konica Minolta C25

1

Toner do drukarki TNP27-C

Toner do drukarki TNP27-M

Toner do drukarki TNP27-Y

Toner do drukarki TNP27-K

2

2

2

2

Bęben + Wywoływacz IUP14-C

Bęben + Wywoływacz IUP14-M

Bęben + Wywoływacz IUP14-Y

Bęben + Wywoływacz IUP14-K

1

1

1

1

Switch 5-port

3

Taśma LTO-4 800GB Native / 1600GB Compressed

20

 

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Krajowego Ośrodka EFS oraz WST PBU w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A”.

 

2. Wymagania dotyczące wykonawcy: 

Materiały eksploatacyjne firm HP oraz Konica Minolta mają być oryginalne.

 

3. Kryteria oceny 

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały wymagania opisanego w pkt. 2 powyżej, zostaną odrzucone. 

 

Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo. 

Propozycje ofertowe należy przesyłać do dnia 19 sierpnia 2013 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres pawel.tur@cpe.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy: 

Paweł Tur, pawel.tur@cpe.gov.pl

 

Zaproszenie do składania ofert: pobierz plik (.doc)

Formularz ofertowy: pobierz plik (.doc)

 

 

Zaproszenie do składania ofert

WST PLSK - Centrum Projektów Europejskich uprzejmie zaprasza Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami i kryteriami oceny.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Opis oraz załącznik nr 1 - pobierz plik (.pdf)   

Propozycje ofertowe należy przesyłać do dnia 5 sierpnia 2013 r.  wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ssierpinska@plsk.eu
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy: 
Sabina Sierpińskassierpinska@plsk.eu

Informujemy, iż nazwa Programu w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do zaproszenia została wprowadzona w niewłaściwym brzmieniu. 
Poprawna nazwa to: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich uprzejmie zaprasza Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami i kryteriami oceny.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Opis oraz załącznik nr 1 - pobierz plik (.pdf) pobierz plik (.doc)

 

Propozycje ofertowe należy przesyłać do dnia 15 lipca 2013 r. do godz. 15:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy:

Joanna Janiszewskajoanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w Zielonej Górze ”.

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych  dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w Zielonej Górze.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - [pobierz .doc]

Załącznik nr 1 - [pobierz .doc]

Umowa - [pobierz .doc]

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 5 lipca 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia oferty - opracowania projektu graficznego publikacji „Scenariusze zajęć o Europejskim Funduszu Społecznym” – okładki, stron wewnętrznych i przekładek.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 czerwca do godz. 12:00 drogą mailową na adresdominika.czestochowska@cpe.gov.pl lub na formularzu papierowym i nośniku elektronicznym (CD-R/DVD/R, PENDRIVE) w siedzibie Zamawiającego lub pocztą.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik (.pdf)

Projekt umowy - pobierz plik (.pdf)

Formularz ofertowy - pobierz plik (.pdf)

Przykładowe zdjęcia plakatów do wykorzystania - pobierz plik (.zip) 59MB

Treści do publikacji - pobierz (.zip)

 

UWAGA: Modyfikacja zaproszenia poprzez dodanie do rozdziału III pkt 8 w zaproszeniu:

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji i modyfikacji elementów publikacji, np. zmiana części zdjęć, zmiana propozycji okładki.

Tym samym Zamawiający  przedłuża termin składania lub przesyłania ofert do 10 czerwca br. do godz. 12.00.

 

Zestawienie otrzymanych ofert/punktacja - pobierz plik .pdf

 


Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy. 

Oferty prosimy przesyłać do 26 maja 2013 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres renata.kacperska@cpe.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy: renata.kacperska@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

Projekt umowy - pobierz plik (.pdf)

Opublikowano przez: Administrator

Zmiany treści (1)

Zmiany treści

 • przez:

  Administrator

  Data:

  04.02.2019