logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2020-02-17

Przedmiot działalności i kompetencje

O Centrum Projektów Europejskich

 

Status prawny:

Centrum Projektów Europejskich (CPE) jest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (do pobrania poniżej).

CPE działa na podstawie statutu nadawanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecny regulamin organizacyjny został określony zarządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10.10.2023 r. (do pobrania poniżej). 

Przedmiot działalności:

Centrum podlega Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej i realizuje powierzone przez Ministra zadania. Podstawowym celem działalności CPE jest realizacja powierzonych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. CPE specjalizuje się w obsłudze projektów międzynarodowych i międzyregionalnych oraz świadczeniu usług informacyjnych w zakresie pozyskania środków z Funduszy Europejskich oraz realizacji projektów unijnych.

 Realizowane zadania i programy:

 1. Prowadzenie wspólnych sekretariatów w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  1. Interreg Południowy Bałtyk,
  2. Interreg Polska – Słowacja,
  3. Interreg Polska-Saksonia,
  4. Interreg NEXT Polska – Ukraina.
 2. Prowadzenie kontroli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  1. Interreg Europa,
  2. Interreg Europa Środkowa,
  3. Interreg Region Morza Bałtyckiego,
  4. URBACT IV.
 3. Prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami: Interreg Polska-Słowacja, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska – Saksonia oraz Interreg Polska-Ukraina oraz Programem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz realizacja działań koordynacyjnych na rzecz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 5. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.1 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
 6. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (dla programu Erasmus+).
 7. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W swojej działalności Centrum kieruje się następującą misją:

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych.

Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej.

Stoimy na straży dobrego wykorzystania środków europejskich.

Z misją tą wiąże się następująca wizja:

Centrum Projektów Europejskich to zespół wysokiej klasy specjalistów, który aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zespół Centrum dąży do pełnego i efektywnego wdrożenia programów europejskich, w które jest zaangażowany oraz służy skutecznym wsparciem informacyjnym i doradczym obywatelom i organizacjom korzystającym z funduszy unijnych.

 

Działalność CPE jest finansowana ze środków  Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) oraz środków pomocy technicznej programów, w realizacji których uczestniczy Centrum.

Więcej informacji na ten temat w zakładce „Projekty”: https://www.cpe.gov.pl/p3314/projekty/projekty  

 

 

Pliki do pobrania

Opublikowano przez: Administrator

Zmiany treści (4)

Zmiany treści

 • przez:

  admin

  Data:

  01.02.2019

 • Data:

  17.02.2020

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  17.01.2024

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  17.01.2024