logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

2020-02-18

Informacje ogólne

AKTUALNE OGŁOSZENIA O NABORACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA O NABORZE

Prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie swoich zgłoszeń aplikacyjnych z podaniem numeru referencyjnego na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Puławska 180
02-670 Warszawa

Dodatkowo można też przysyłać zgłoszenia aplikacyjne na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 180 dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

 • objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
 • zawartym w liście motywacyjnym;
 • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
 • informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, testy wiedzy).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 180,

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: iod@cpe.gov.pl

3. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, operatorom pocztowym.

4. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).

5. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Wszystkie udzielone w ramach procesu rekrutacyjnego zgody, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

 

Siedziba Centrum w Warszawie

 

Opublikowano 14.01.2019 11:21:22

przez: Administrator

Zmiany treści (9)

Pokaż

 • Data:

  18.02.2020 14:33:15

 • Data:

  18.02.2020 14:35:50

 • Data:

  18.02.2020 14:50:57

 • Data:

  18.02.2020 14:53:26

 • Data:

  18.02.2020 15:52:00

 • Data:

  26.10.2020 7:35:58

 • Data:

  26.10.2020 7:36:55

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  17.01.2024 12:05:48

 • przez:

  Aldona Kazubek

  Data:

  05.03.2024 16:33:01