logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2021-08-04

KONTROLA PZP PO WER 2014-2020

Zgodnie z art. 599 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Organ kontroli określa wzór kwestionariusza kontroli zawierający szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli, zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli, oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli. 

Jednocześnie w myśl art. 600 ust. 2 Pzp Organ kontroli jest związany zakresem zagadnień, jakie określił w kwestionariuszu kontroli zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER przekazuję kwestionariusz kontroli, opracowany na potrzeby kontroli zamówień publicznych prowadzonych w ramach PO WER. Przedmiotowy kwestionariusz opiera się na zakresie kontroli zamówień, wskazanym w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu.

Pliki do pobrania

 • zal-1-kwestionariusz-pzp-power-2.docx (.docx) (23,01 KB)

  + Informacje o załączniku

  Osoba wprowadzająca informację:

  Sławomir Martowski

  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację:

  Sławomir Martowski

  Czas wygenerowania informacji w BIP:

  04-08-2021 9:37:00

  Data publikacji:

  04-08-2021 9:37:00

Opublikowano: 04.08.2021

Przez: Sławomir Martowski

Zmiany treści (1)

Zmiany treści

 • Przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  04.08.2021