logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

wrzesień 2014 - listopad 2014

wrzesień 2014 - listopad 2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa pieczątek, gumek do pieczątek oraz tuszy do pieczątek dla komórek organizacyjnych CPE.

CPE zaprasza do składania ofert na „Wykonanie i dostawę pieczątek, gumek do pieczątek oraz tuszy do pieczątek dla komórek organizacyjnych CPE”.

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)

Forlmuarz ofertowy - pobierz (.doc)

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 18 listopada 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.p

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (WYBÓR EKSPERTÓW)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza pracowników naukowych i ekspertów do składania ofert na przygotowanie pisemnego opracowania o charakterze publicystycznym o projektach współpracy transgranicznej wg kategorii tematycznej - Ochrona środowiska w regionach przygranicznych i reagowanie w stanach klęsk żywiołowych.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl (oraz kopia na dmytro.volodin@cpe.gov.plnie później niż w dniu 12 listopada 2014 do godziny 13:00 (CET)

 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja (plik PDF) pobierz (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert na dostarczenie 2 pętli indukcyjnych do Centralnego Punktu Informacyjnego. 

Oferty prosimy przesyłać do 17.11.2014 r. do godz. 16:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert. 

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert dotyczących usługi aktualizacji i utrzymania przez rok aplikacji „Zadaj pytanie”, podłączonej do profilu „Fundusze Europejskie” na portalu Facebook. 

Oferty prosimy przesyłać do 17.11.2014 r. do godz. 16:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert:

Opis przedmiotu zamówienia – pobierz (.pdf)

Wzór umowy  - pobierz (.pdf)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Dostawa prenumeraty prasy dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze i w Krakowie.

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawa prenumeraty prasy dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze i w Krakowie”.

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 10 listopada 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Zeproszenie do składania ofert (wersja edytowalna) - pobierz (.doc)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze, Krakowie i w Gdańsku.

pełna wersja zaproszenia do składania ofert - pobierz (.pdf)

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

odpowiedzi na pytania - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych – pełen kolor) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych, a także wykonanie tabliczek grawerowanych laserowo w laminacie grawerskim o wymiarach 30 x 10 cm oraz 30 x 20 cm, numerków na drzwi o wymiarach 7 x 7 cm (tworzywo plexi z szarym wypełnieniem) oraz tabliczki przydrzwiowej o wymiarach 14 x 14 cm (tworzywo - dwie tafle przezroczystej plexi gr. 3 mm, montowana na 4 dystanserach wykonanych ze stali nierdzewnej). 

pełna wersja zaproszenia do składania ofert - pobierz (.pdf)

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wewnętrznego audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Centrum Projektów Europejskich z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

pełna wersja zaproszenia do składania ofert pobierz plik (.pdf)

Propozycje ofertowe z całkowitym kosztem wykonania usługi należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 26 września 2014 r. do godz. 12:00 na adres: pawel.tur@cpe.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z Pawłem Turem tel: (22) 378 31 14 lub Rafałem Piotrowskim tel:(22) 378 31 13.

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

Zbiorcze zestawienie ofert - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I ETAPIE WYBORU EKSPERTA

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w I etapie wyboru eksperta, tj. negocjacjach w celu wyboru eksperta, który zrealizuje zamówienie, tj. weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. 

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 23 września 2014 r. włącznie na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do udziału w I etapie wyboru eksperta oraz załącznik do zaproszenia: 

Pełna wersja zaproszenia - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy) pobierz plik (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I ETAPIE WYBORU MODERATORA SEMINARIUM

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w I etapie wyboru moderatora seminarium, tj. negocjacjach w celu wyboru moderatora, który zrealizuje zamówienie polegające na przeprowadzeniu moderacji seminarium organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. 

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 23 września 2014 r. włącznie na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do udziału w I etapie wyboru moderatora seminarium oraz załączniki do zaproszenia: 

Pełna wersja zaproszenia - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) pobierz plik (.pdf)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Lista moderacji przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat) pobierz (.doc).

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na opracowanie i wygłoszenie prelekcji na temat mediów społecznościowych oraz napisanie artykułu o wykorzystaniu mediów społecznościowych w projektach współpracy transgranicznej z Programu.

Termin i miejsce przeprowadzenia prelekcji podzielonej na 2 części: w dniach 16 września (11:00 – 17:00 – prelekcja właściwa, 6 godzin, w tym 2 przerwy kawowe po 15 minut oraz obiad 30 minut) oraz 17 września 2014 (10:00-11:00 – praktyczna demonstracja zastosowania – relacjonowanie wydarzenia na żywo), Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć”.  

 

Składanie ofert

 • Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 13 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Pełna treść Zaproszenia – pobierz plik (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) – pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) - pobierz (.doc)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na opracowanie i wygłoszenie prelekcji na temat dziennikarstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Termin i miejsce przeprowadzenia prelekcji podzielonej na 2 części: w dniach 15 września (20:00 – 21:00) oraz 16 września 2014 (14:00-15:00), Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć”.  

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres:andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 9 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR PRELEGENTA I ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ OPRAWĄ MEDIALNĄ

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na wykonanie oprawy medialnej (usługi w zakresie promocji) w tym przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w języku polskim na temat wykorzystywania zdjęć, filmów, reportażu w celach informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów Programu. Termin i miejsce przeprowadzenia spotkania: 15-17 września 2014, Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć” oraz plener w okolicach Pińska.

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 8 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

Opublikowano przez: Administrator

Zmiany treści (1)

Zmiany treści

 • przez:

  Administrator

  Data:

  04.02.2019