logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

kwiecień 2014 - sierpień 2014

kwiecień 2014 - sierpień 2014

Zaproszenie do udziału w I etapie wyboru moderatora targów, który zrealizuje zamówienie polegające na przeprowadzeniu moderacji targów wystawienniczych organizowanych przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich.

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w I etapie wyboru moderatora targów, tj. negocjacjach w celu wyboru moderatora, który zrealizuje  zamówienie polegające na przeprowadzeniu moderacji targów wystawienniczych organizowanych przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich. 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 27 sierpnia 2014 r. włącznie na adres dorota.bartosiewicz-bryll@cpe.gov.pl 

Poniżej znajduje się zaproszenie do udziału w I etapie wyboru moderatora targów oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do udziału w I etapie wyboru moderatora targów - pobierz (.pdf)
1.    Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) - pobierz(.pdf)
2.    Zał. nr 2 do Zaproszenia (Lista moderacji przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat) - pobierz (.doc).

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (WYBÓR EKSPERTÓW)


Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza pracowników naukowych i ekspertów do składania ofert na przygotowanie pisemnego opracowania o charakterze publicystycznym o projektach współpracy transgranicznej wg podziału na 2 kategorie tematyczne.


Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 14 sierpnia 2014 do godziny 17:00 (CET). 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja (plik PDF) - pobierz (.pdf)

1.    Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) - pobierz (.doc)
2.    Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) - pobierz (.doc)
 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy. 
Oferty prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2014 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres magdalena.kaczmarek@cpe.gov.pl.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy: magdalena.kaczmarek@cpe.gov.pl
Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

Zaproszenie - pobierz (.pdf)

Projekt umowy - pobierz (.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (WYBÓR EKSPERTÓW)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza pracowników naukowych i ekspertów do składania ofert na przygotowanie pisemnego opracowania o charakterze publicystycznym o projektach współpracy transgranicznej wg podziału na kategorie tematyczne.

 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 25 lipca 2014 do godziny 17:00 (CET). 

 

Zaproszenie do składania ofert, pełna wersja - pobierz plik (.pdf)

Tłumaczenie zaproszenia na język rosyjski - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz plik (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz plik (.doc)

 

Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie projektowania graficznego i opracowanie projektów graficznych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu).

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 9:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

 

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (opis publikacji), pobierz (.pdf)
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (materiały tekstowe i wytyczne do przygotowania próbnych prac), pobierz (.pdf)
 3. Zał. nr 3 do Zaproszenia (pliki zdjęciowe i logotypy do przygotowania próbnych prac),

pobierz (.zip)

 1. Zał. nr 4 do Zaproszenia (wzór oferty), pobierz (.doc)
 2. Zał. nr 5 do Zaproszenia (wykaz zrealizowanych prac), pobierz (.doc) 
 3. Zał. nr 6 do Zaproszenia (wzór umowy) pobierz (.doc)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług tłumacza języka migowego. 

Oferty prosimy przesyłać do 7 lipca 2014 r. do godz. 16:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz projekt umowy. 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Projekt umowy - pobierz (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i kompleksową obsługę komputerowych testów wiedzy przez Internet dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na podstawie pytań przygotowanych przez Zamawiającego.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 12 grudnia 2014 r.

 

Wymagane doświadczenie:

Wykonawca musi dysponować wykwalifikowaną kadrą (co najmniej 1 informatyk) wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia, która:


posiada wykształcenie wyższe informatyczne,
posiada doświadczenie w tworzeniu narzędzi do przeprowadzania testów  on-line.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w realizacji min. 5 projektów polegających na przeprowadzeniu egzaminów on-line dla 100 osób jednocześnie w różnych lokalizacjach.

 

Forma rozliczenia:

Płatność dokonywana będzie w zależności od liczby terminów przeprowadzonych testów 
w ramach edycji. Faktury będą wystawiane zbiorczo raz na kwartał.

 

Prosimy o przesyłanie ofert w wersji elektronicznej w terminie do 9 lipca 2014 r.  (włącznie) na adres: joanna.abramowicz@cpe.gov.pl.

Niniejsza wiadomość nie stanowi nie stanowi zobowiązania do wyboru którejkolwiek oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)
Projekt umowy z załącznikami - pobierz (.doc)

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu kompleksowego projektu modyfikacji strony internetowej www.pl-by-ua.eu wraz z nadzorowaniem prac wdrożeniowych i obsługą wybranych aplikacji (wybór Biegłego).  

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 18 czerwca 2014 r. do godz. 17:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Zał. nr 1 do Zaproszenia (Wzór umowy nr 1 wraz z Opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy Etapów 1-3 zamówienia) - pobierz (.pdf)

Zał. nr 2 do Zaproszenia (Wzór umowy nr 2 wraz z Opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy Etapu 4 zamówienia) - pobierz (.pdf)

Zał. nr 3 do Zaproszenia (Wzór oferty z podsumowaniem kluczowych informacji z biogramu) - pobierz (.doc)

Uwaga - usługa polegająca na nadzorowaniu prac wdrożeniowych oraz obsłudze wybranych aplikacji (realizacja Etapu 4. Zamówienia) stanowi zamówienie opcjonalne (usługa opisana we wzorze umowy nr 2). 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na:

 

 • opracowaniu podręcznika porad, wskazówek i rekomendacji w zakresie informacji ogólnych z dziedziny rachunkowości, zasad ewidencjonowania i rozliczania projektów pod kątem księgowym, sporządzania dokumentacji księgowej, prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu, zasad sprawozdawczości oraz szeroko rozumianej kontroli projektu oraz
 • prezentacji zawartości podręcznika dla pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (WST PL-BY-UA) w siedzibie Centrum Projektów Europejskich.

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 10:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ewa.adamczuk@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy: 

Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - pobierz (.doc)

UWAGA: zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

 

W związku ze wcześniejszą publikacją nieostatecznej wersji dokumentu, składanie ofert przedłużono do 10 czerwca 2014r do godziny 10:00.

Projekt umowy zaktualizowany - pobierz (.doc)

 

Zaproszenie do składania ofert

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert na opracowanie i wdrożenie działań szkoleniowo-doradczych poprawiających jakość działania Centralnego Punktu Informacyjnego w zakresie obsługi klienta oraz komunikacji.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 26 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl.

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz projekt umowy.

Zaproszenie do składania ofert:  - pobierz plik (.pdf)

Projekt umowy: pobierz plik (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do udziału w I etapie wyboru moderatora/moderatorów, tj. w negocjacjach w celu wyboru moderatora/moderatorów, którzy zrealizują zamówienie polegające na wzięciu udziału w przygotowaniu oraz na moderacji jednego z dwóch lub obydwóch paneli dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 10:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)

Lista moderacji/dyskusji do wypełnienia - pobierz (.doc)

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do udziału w I etapie wyboru ekspertów, tj. negocjacjach w celu wyboru ekspertów, którzy zrealizują zamówienie polegające na udziale w jednym z dwóch lub w obydwóch panelach dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

 

Poniżej znajduje się Zaproszenie do udziału w I etapie wyboru ekspertów oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Załącznik nr 1 - pobierz (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń z tematyki dotyczącej prawidłowego konstruowania i prezentowania komunikatów dla beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

 

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia pobierz (.pdf),
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia pobierz (.pdf),
 3. Zał. nr 3 do Zaproszenia pobierz (.doc)

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na udział w przygotowaniu oraz moderacja jednego z dwóch lub obydwóch paneli dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia pobierz plik (.pdf) ), 
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy pobierz plik (.doc)). 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń z tematyki dotyczącej prawidłowego konstruowania i prezentowania komunikatów dla beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

 

 • Zał. nr 1 do Zaproszenia pobierz plik (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) ,
 • Zał. nr 2 do Zaproszenia pobierz plik (.pdf) (Strategia wdrażania, na podstawie której trenerzy mają przygotować opis rozwiązania innowacyjnego),
 • Zał. nr 3 do Zaproszenia pobierz plik (.doc) (Formularz ofertowy). 

 

 

Zaproszenie do składania ofert wersja PDF - pobierz plik (.pdf)

Opublikowano: 30.01.2019

Przez: Administrator

Zmiany treści (1)

Zmiany treści

 • Przez:

  Administrator

  Data:

  04.02.2019